Interim Managers

Det er ikke per automatik alle ledere, der egner sig til tilværelsen som midlertidig leder med den særlige puls, det kræver for at udfylde funktionen. Det er ikke et traditionelt karrierevalg, og det kræver robusthed og menneskekundskab at udfylde den krævende funktion.

Ledelse drevet af lysten til udfordringer

Interim manageren skal kunne kombinere lederens ansvar, beslutningskompetence og handlekraft med evnen til hurtigt at kunne analysere problemstillinger og se handlingsmuligheder.

En leder eller specialist skal vælge at blive interim manager, fordi han er drevet af udfordringer og lysten til at skabe resultater og dermed succes hos kunderne. Det kan i rollens natur komme til at handle om tryghed i ansættelsen.

Interim manageren skal være god til at sætte sig ind i en ny situation med særlige hensyn til de forhold, der er gældende i virksomheden og kunne formidle og overlevere opgaver og information til virksomheden.

Interim manageren:
• har fokus på målet og opgaven
• har erfaring fra tidligere ledelsesopgaver
• har indlevelsesevne
• har blik for muligheder
• har analytiske evner
• udviser loyalitet overfor virksomheden
• har motivations- og samarbejdsevner
• er god til at kommunikere

Interim manager-netværket er grundstenen

Humain har et stort netværk af interim managere, hvorfra vi udbyder interim management primært til erhvervslivet via vores ledere og specialister med særlige ledelseserfaringer og kompetencer på højt niveau.

Netværket er grundstenen i, at vi kan identificere og formidle kandidater, der lever op til kundernes forventninger. Det er vigtigt at vedligeholde og udbygge netværket hele tiden, derfor er vi altid interesserede i at gå i dialog med nye lederemner til forretningsområdet.

Alle kandidater til interim manager-netværket kommer igennem en screening hos vores chefkonsulenter på området.

Kontakt

Ønsker du at blive en del af Humains interim netværk, så send en kortfattet ansøgning med CV til
direktør Morten Blirup Grønning  mbg@humain.dk eller ring på 7025 1221

Udskriv side