Interim Management

At hyre en Interim Manager til at løse en defineret ledelsesopgave kan være afgørende for at fastholde virksomhedens fremdrift og indtjening.

Behovet kan både opstå akut eller være et led i en mere langsigtet planlægning. De akutte situationer opstår typisk ved opsigelse, turnarounds, generationsskifte, ved sygdom i længere perioder eller i en krisesituation.

Fordele ved Interim Management som særlig ledelsesindsats

 Det eneste mål er at skabe succes

Virksomhedens succes er interim managerens succes. Interim managerens mål er at skabe succes inden for den aftalte kontraktramme.

Overskuelig økonomi

Honoraret i interimaftalen er fuldt overskueligt uden ferie, pension og fratrædelse oveni. Tit vil en interim managers indsats ikke være dyrere, sammenlignet med omkostninger til en fastansat leder i samme periode, og der kan være rigtig god økonomi ved en uafbrudt ledelsesindsats.

Fleksibelt og målrettet 

Interim manageren bliver i virksomheden lige præcis, så længe det er aftalt og er kun fokuseret på at løse den aftalte ledelsesopgave og overlevere arbejdet. Det gør samarbejdet fleksibelt og målrettet.

Strategisk kompetence

Interim manageren kan tilføre erfaring og strategisk kompetence på en anden måde end egne medarbejdere og er ikke involveret i virksomhedens kultur og konflikter, der fra tid til anden kan sløre udsynet.

Frigør ressourcer til lederskabet

Den daglige ledelse og bestyrelse kan træde et skridt tilbage og løse andre ledelsesopgaver i virksomheden, når interim manageren er i gang med at løse ledelsesopgaven.

Processen i korte træk

• Den daglige ledelse eller bestyrelse kontakter Humain
• Vi går i dialog og afdækker problemstillingen med virksomheden
• Humain finder de bedst egnede kandidater i vores interimnetværk
• Relevante kandidater bliver præsenteret for ledelse eller bestyrelse
• Indenfor typisk to-fire uger efter henvendelsen kan interim manageren påbegynde arbejdet

Vi kvalitetssikrer interimopgaverne gennem

• Vurderingssamtaler gennemføres af erfarne ledelseskonsulenter
• Indhentning af referencer
• Afhængig af problemstilling gennemføres supplerende test for at sikre interim managerens evne til med kort varsel at træde ind i organisationen og løse opgaven
• Undervejs er vi i dialog med interim manageren og virksomheden for at følge op på indsats og resultater
• Vi tilbyder at indsætte en anden interim manager, såfremt opgaveløsningen ikke lever op til forventningerne
• Vi følger altid op på opgaveløsningen, når interimperioden er afsluttet

Kontakt direktør Morten Blirup Grønning på mbg@humain.dk eller 7025 1221 for nærmere information.

Udskriv side