Executive forløb

Vores executive forløb er målrettet ledere på højt taktisk niveau, funktionsdirektører og direktører.

Forløbet bliver tilpasset den enkelte person og den konkrete situation. Forløbet er kendetegnet ved en meget tæt, hyppig sparring og dialog med den opsagte leder. Et executive outplacement forløb stopper først, når lederen har fået ny ansættelse - inden for nogle aftalte rammer.

Udskriv side