Executive Commitment

For os handler Executive Commitment om, at vi involverer os 100% og har fokus på netop din udfordring.
Vores høje grad af diskretion og etik er med til at sikre en yderst professionel håndtering af processerne.

Search & Selection
Rekruttering på executive niveau er ofte underlagt en stor grad af anonymitet - vi arbejder derfor typisk med lukkede search forløb i Humain. Ønskes en bredere tilgang til potentielle kandidater er der mulighed for dette gennem annoncering.

Outplacement
I en dynamisk virksomhed vil man indimellem skulle tilpasse virksomheden og sige farvel til ledere og andre nøglepersoner.
I Humain har vi med vores stærke outplacementkoncept stor succes med at hjælpe de opsagte ressourcer videre i karrieren.

Interim Management
At hyre en Interim Manager til at løse en defineret ledelsesopgave kan være afgørende for at fastholde virksomhedens fremdrift og indtjening.
Humains netværk af Interim Managers dækker en bred vifte af tunge ledelseskompetencer.

Bestyrelsessparring
Humain har i samarbejde med nogle af Danmarks førende eksperter udviklet et effektivt, virtuelt dialogværktøj, som vi har døbt MainPilot.
Værktøjet har til formål at inspirere bestyrelser i arbejdet med at skabe overblik, fokus og målrettet handling i bestyrelsesarbejdet.

I Humain løser vi opgaver på strategisk, taktisk og operativt niveau. 

Udskriv side